‘Politie manipuleert volgens agenten regelmatig misdaadcijfers’

De politie houdt geregeld strafbare feiten buiten de boeken. Ook proberen agenten burgers te ontmoedigen om aangifte te doen en noteren ze zaken als “opgelost”, terwijl die dat niet zijn, stelt het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico dinsdag.

Het platform baseert zich onder meer op een enquête onder leden van de Nederlandse Politiebond (NPB). Bijna vijftienhonderd agenten deden mee aan het onderzoek.

Verder hield Investico interviews met tientallen agenten en andere betrokkenen. Het onderzoek is gepubliceerd in De Groene Amsterdammer.

Agenten voelen zich deels gedwongen tot ‘creatief boekhouden’ door de gebrekkige systemen waarmee ze werken, zeggen ze. Maar ze erkennen ook bewust mee te werken aan het oppoetsen van de criminaliteitscijfers, vaak onder druk van leidinggevenden.

Meer dan de helft van de agenten die betrokken is bij registratie van criminaliteit, maakt mee dat misdrijven onterecht onder een andere categorie in de boeken worden gezet.

Vier van de tien agenten zeggen dat een hoger aantal opgeloste misdrijven wordt voorgesteld dan daadwerkelijk het geval is. 80 procent van de deelnemers aan het onderzoek vindt de criminaliteitscijfers een slechte weergave van de werkelijkheid.

Minister houdt zich vast aan bestaande cijfers

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid blijft afgaan op de criminaliteitscijfers van de politie, ook al zeggen agenten dat die zijn opgepoetst. De Investico-enquête, die een veel negatiever beeld schept, kan hij “niet verifiëren”.

Ook onafhankelijke instellingen als het Centraal Bureau voor de Statistiek en het wetenschappelijk instituut van het ministerie zeggen dat er al jaren steeds minder criminaliteit bij de politie wordt gemeld, brengt de minister in herinnering. De Inspectie Justitie en Veiligheid vindt de politiecijfers ook in orde. En cijfers uit het bedrijfsleven en internationale onderzoeken zouden daarbij aansluiten.

Grapperhaus vindt het wel goed dat de baas van de politie de peiling, die journalisten van Investico voor de Groene Amsterdammer uitvoerden, serieus neemt. “Dat is belangrijk.” Korpschef Erik Akerboom wil “de balans opmaken” nadat hij met zijn personeel over de enquête heeft kunnen spreken, zegt de minister. “Dat steun ik en ik wacht de uitkomsten van deze gesprekken af.”

Kamerleden vragen om opheldering

Het onderzoek versterkt wel de twijfels die in Tweede Kamer leven over de misdaadcijfers. De Kamer vraagt om die reden om opheldering.

Regeringspartij CDA vraagt zich al langer af of de politiecijfers wel een juist beeld geven van de criminaliteit, zegt Kamerlid Chris van Dam. Maar als agenten inderdaad zélf de cijfers drukken, dan is dat helemaal “zorgelijk”. “Alle reden om daar een reactie van de minister op te vragen.”

De PVV en de linkse oppositie willen Grapperhaus snel naar de Kamer roepen. PVV-Kamerlid Lilian Helder, die al langer pleit voor een nieuwe meetmethode, ziet nu kans dat mogelijk alsnog voor elkaar te krijgen.

SP’er Ronald van Raak spreekt van “gegoochel met cijfers om de werkelijkheid mooier te laten lijken”. Zijn GroenLinks-collega Kathalijne Buitenweg wil deskundigen vragen hoe de Kamer “de echte cijfers” boven tafel kan krijgen.

Korpschef ontkent dat druk op agenten wordt uitgeoefend

Volgens Akerboom zelf wordt geen enkele druk uitgeoefend op agenten om een andere voorstelling van misdaadzaken te geven. “Kom maar met namen en rugnummers”, zegt hij tegen Investico in een reactie op het onderzoek.

Ook van het manipuleren met cijfers is volgens Akerboom geen sprake.

You may also like